Landlite MR16 12V 50W
nyitott
590,- Ft/db
150,- Ft/db